Javor škerl vogelnik

NAVDIH -> Ana Vipotnik – nazaj

Javor Škerl Vogelnik je mednarodni certificiran trener globalnega pristopa nenasilne komunikacije po Marshallu Rosenbergu.

Kateri so osrednji poudarki, ki jih predajate udeležencem svojih delavnic in izobraževanja?

Kakšna je za vas, po vašem mnenju – vrhunska, izpiljena veščina komuniciranja?

Pravite, da preučujete esenco, ki je skrita za besedami. Lahko o tem poveste kaj več?

Kaj pomeni dvojni fokus poslušanja, kako se ga naučiti in kako nam lahko pomaga?

Svet, ki nas obkroža, je v mnogočem nasilen. Zakaj prisegate na nenasilno komunikacijo?

Ukvarjate se tudi z vprašanjem moči in uporabe moči. Kako vidite igro moči v medčloveških odnosih?

Kako komunicirate z ljudmi v svojem vsakodnevnem življenju?

Kakšna je razlika pri komunikaciji v dvoje ali v skupini oziroma s skupino?

Kaj pa veščina poslušanja? Se je poslušanja – brez analiziranja – mogoče naučiti in kako?

Kako naj se s konkretnimi fizičnimi vajami naučimo alkimirati človeške občutke, kot so žalost, strah, nemir, jeza?

Javorja lahko najdete na njegovi spletni strani https://javorvogelnik.com